preventieakkoord bedrijf

Preventieakkoord; Wat zijn de consequenties voor uw bedrijf?

Preventieakkoord; Wat zijn de consequenties voor uw bedrijf? Professor Wientjes en Gezondheidsraad adviseren focus op preventie. De afgelopen 10 jaren stijgen de zorgkosten harder dan de stijging van het BBP (Bruto Binnenlands Product). De voorspelling is dat de zorgkosten in 2040 31 % van het BBP bedraagt. Dit als gevolg van de vergrijzing, stijging van […]