Geschillen bij verzuim. Een onafhankelijk diagnostisch expert biedt uitkomst.

Wilt u weten of het ziekteverzuim van een medewerker werkgerelateerd, medisch of door privéomstandigheden wordt veroorzaakt? Dan is het raadzaam dit door een onafhankelijke specialist met kennis van gezondheid en spanning werkdruk of leiderschap op het werk te laten onderzoeken.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft 70 -80 % van het ziekteverzuim geen directe medische oorzaak, maar komt voort door spanning op het werk of thuis. (Rendement.nl). Het werk gerelateerd verzuim is ca 25 %. En dit verschilt per branche (CBS).

 

Ziek zijn en/of ziek voelen: wat scheelt eraan?

Een ziekmelding is vaak het signaal dat er meer aan de hand is dan een strikt medisch probleem. De werknemer vindt geen balans, voelt zich niet begrepen, is ongelukkig op zijn werk, loopt al langere tijd op zijn of haar tenen, is zoekende en worstelt met de vraag: is dit het nu ? Een ziekmelding is dan het signaal dat het niet goed gaat.

Meningsverschil tussen de werkgever en werknemer.

Wanneer het verzuim van een medewerker niet of onvoldoende begrepen wordt ontstaat er verschil van mening tussen de werkgever en werknemer. De werkgever begrijpt niet waarom de medewerker ziek is c.q. langer ziek blijft. De werknemer voelt zich niet gehoord en is daardoor minder genegen aan het werk te gaan. Ook kan het zijn dat door de druk die de werknemer voelt om weer aan het werk te gaan, akkoord gegaan wordt met een te snel re-integratie traject. De kans op terugval en/of onvoldoende herstel is daarom aanwezig.

COBALA als diagnostisch expert bij verzuim

Een integrale visie op mogelijke oorzaak en gevolg.

Dr ir. Carla Peeters expertise is in het onderwerp 'beïnvloeding van fysiologische processen op het (dis)functioneren van lichaam en geest'. Hoe dit positief te beïnvloeden is, waardoor het werk vermogen toeneemt. “creating high value”. Het is de visie van COBALA dat veel van de in werkomgeving en privé ontstane spanningen een mogelijk fysiologische en daarom medische oorzaak kunnen hebben. Kennis van het beïnvloeden van organisaties, processen en communicatie en de menselijke fysiologie wordt daarbij ingezet.

Met COBALA als diagnostisch expert mag u verwachten:

  • Binnen 1 week na opdracht verstrekking een intake met werkgever en werknemer

  • Een plan van aanpak voor het diagnostisch onderzoek

  • Maximaal 6 weken na aanvang een complete rapportage van bevindingen met aanbevelingen

Meer informatie

Wilt u meer weten over COBALA als diagnostisch expert? Neem dan gerust contact op.