Wenst u een positief effect op uw kwaliteit van leven?

Wenst u gezond oud te  worden zodat u zolang mogelijk actief kunt deel nemen? Of wenst u een positieve verandering in uw leven met een chronische aandoening of onverklaarbare klachten naar optimale gezondheid? 

De Westerse gezondheidszorg heeft op vele wijzen een positieve bijdrage geleverd aan de gezondheid van de mens. Dankzij deze vooruitgang leven wij steeds langer. Tot op heden is de Westerse geneeskunde echter niet in staat gebleken om een goede oplossing te vinden voor het stabiliseren of omkeren van het proces van chronisch zieke mensen en mensen met onverklaarbare klachten. Beide groepen van patienten nemen jaarlijks toe.

De afgelopen jaren verschijnt een toenemend aantal wetenschappelijke artikelen over de effecten van voeding en leefstijl op gezondheid. In Amerika, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk is de integratie van complementaire en alternatieve geneeskunde in de Westerse geneeskunde (integrative medicine) gestart. Recent is in het Westen onderzoek gestart naar op de persoon afgestemde medicijnen. De eeuwenoude geneeswijzen uit o.a. India en China maken, vanaf het ontstaan van deze geneeswijzen, gebruik van een persoonsgerichte benadering. Tevens is in deze culturen veel kennis en ervaring aanwezig over de effecten van voeding en leefstijl op gezondheid. In het Westen is voeding in beperkte mate opgenomen in de opleiding van artsen en specialisten.

Iedere persoon is verschillend op het mentale, fysieke, ecologische, spirituele, sociale en economische niveau. Bij COBALA erkennen wij dat een persoonsgerichte integrale benadering, die alle 6 dimensies betrekt, positieve effecten heeft op het herstel van balans en behoud van een goede gezondheid. Klanten zijn voor ons gelijkwaardige partners in de besluitvorming over het proces naar een optimale gezondheid. Wij luisteren met aandacht naar uw verhaal en creëren  samen met u  een weg naar optimale gezondheid.

Wij bieden u toegevoegde waarde door:

  • Screening van de status van uw gezondheid om gezond oud te worden;

  • Verbetering van uw gezondheid en prestaties door een persoonsgerichte voeding en leefstijl;

  • Advies over de combinatie van zorgprofessionals voor het creëren van een optimale gezondheid;

  • Ondersteuning in de interactie met zorgprofessionals, interpretatie van data en het samenstellen van uw persoonlijk medisch dossier

  • Het creëren van onverwachte verbindingen en het vinden van creatieve oplossingen in uw weg naar optimale gezondheid.

Wilt u meer weten?

Wilt u graag weten over wat Cobala voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op.