Over Cobala

De naam COBALA is afgeleid van BALA. BALA is het Sanskriet voor Energie, Veerkracht en Immuniteit. Wanneer de BALA van een persoon sterk is, heeft hij/zij een goede gezondheid. Om een krachtige BALA te ontwikkelen is een holistische benadering nodig waarbij op een effectieve wijze een gezamenlijk co-creatie proces tot stand komt.

Wij streven naar het ontwikkelen van BALA voor alle levens. De O in BALA verwijst naar cellen, de basis van leven. De rode cirkel van de organisatie is gerelateerd aan één gezondheid; alles wat buiten is, is ook binnen. COBALA maakt deel uit van COBALAMINE, Vitamine B12, een essentieel vitamine voor de mens met Kobalt als mineraal in het midden van cobalamine.

Een ecosysteem

 
Onze Visie: Samen realiseren wij een gezonde wereld.
Onze Missie: Kennis ontwikkelen en delen om gezonde mensen gezond te houden en de balans te herstellen.
Onze Waarden: Eenvoudig en Effectief en Duurzaam
 

Personalized Integrative Care®

Bij COBALA streven wij naar een hoge toegevoegde waarde voor onze klanten, stakeholders, de gemeenschap en de natuur. Wij worden geïnspireerd door onze visie om een gezonde samenleving te creëren. Een gezond ecosysteem met behoud van biodiversiteit is zowel voor de natuur als in onszelf van belang voor een gezonde samenleving. 

Een integratie van de Oosterse en andere Complementaire en Alternatieve geneeswijzen in de Moderne Westerse Gezondheidszorg biedt de mogelijkheid voor een Persoonsgerichte en geïntegreerde zorg om de klant te ondersteunen in  een weg naar optimale gezondheid. Klanten worden benaderd als gelijkwaardige partners om een weg te vinden hoe hun kwaliteit van leven verbeterd kan worden.

Iedere dag zijn wij gefocust om bij onze klanten onze slogan Good Care Feels Better waar te maken. Wij  verbeteren onze prestaties door het vragen van feedback en evaluaties van onze klanten en stakeholders. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke artikelen en inzichten en participeren in nationale en internationale congressen en volgen regelmatig opleidingen. Wij initiëren wetenschappelijk onderzoek en dragen bij aan het beleid in de gezondheidszorg wereldwijd.

 

Co-creatie

Bij COBALA wordt samen gewerkt vanuit een Co creatief proces vanuit verschillende disciplines. Dit doen wij voor het creëren van meer bewust zijn en van toegevoegde waarde te zijn aan het kennis systeem van gezond oud worden en herstel van balans. Wij streven naar een effectieve bijdrage aan de transformatie naar een waarde gedreven zorgsysteem.

Bij het proces van COBALA zijn een arts met een specialisatie in voeding,
een klinisch chemicus en verschillende medische assistentes betrokken. Daarnaast werken wij samen met specialisten in Westerse, Oosterse en Complementaire en Alternatieve geneeswijzen op nationaal en internationaal niveau. Voor wetenschappelijk onderzoek werkt COBALA samen met universiteiten en onderzoek instituten in Nederland, Duitsland en India. COBALA is actief in Nederland en breidt zich uit naar andere landen.

Wij zijn geïnteresseerd om in contact te komen met partners die een bijdrage willen leveren aan een gezondere wereld.

Duurzaamheid

COBALA zet zich actief in voor een positieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals. Vanuit deze visie heeft COBALA een werkruimte gekozen die energieneutraal en circulair is ingericht. Samen met andere pioniers in duurzaamheid zetten wij ons in om de bijdragen aan de 17 thema’s van de Sustainable Development Goals te vermeerderen.

Op de pagina duurzaamheid kunt u hier meer over lezen.