Giftige stoffen in de werkomgeving; een humane benadering

Door het werken met giftige stoffen kan een hoge concentratie van zware metalen of andere toxische producten in het lichaam van medewerkers worden opgeslagen. Dit kan de gezondheid van uw medewerkers beïnvloeden waardoor verzuim en op termijn arbeidsongeschiktheid op kan treden. 

COBALA helpt dit te voorkomen door onderzoek van werknemers en begeleiding bij detoxificatie. 

Werken met giftige stoffen is soms onontkomelijk

Vaak wordt bedrijven, ondanks een wettelijk verbod tot het gebruik van een giftige stof, toegestaan om te blijven werken met giftige stoffen omdat er nog geen goede vervanging van de stof gevonden is. Een voorbeeld is formaldehyde dat als grondstof gebruikt wordt bij de productie van plastic

Tot op heden worden medewerkers (of omwonenden) die met de schadelijke stof in aanraking zijn gekomen nauwelijks begeleid om de in het lichaam aanwezige toxische stoffen uit het lichaam te verwijderen. Deze mensen leven voort met de wetenschap van de aanwezigheid van schadelijke stoffen in het lichaam met alle risico's van dien.

Een humane benadering met positief resultaat voor werknemer en werkgever

U neemt als werkgever de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de gezondheid van uw medewerkers die in aanraking kunnen komen met giftige stoffen. U wilt inzicht in de aanwezigheid en indien aanwezig de gevaren van toxiciteit verminderen.

Begeleiding voor detoxificatie heeft een gunstig effect op meer dan alleen de gezondheid van werknemers. Regelmatige controles en detoxificatie resulteert in een verbetering op duurzame inzetbaarheid, organisatiecultuur en de prestaties. 

COBALA onderzoek naar giftige stoffen en detoxificatie

COBALA heeft een uitgebreid netwerk met een grote verscheidenheid aan testen in gecertificeerde laboratoria in binnen- en buitenland voor onderzoek naar zware metalen en giftige stoffen. COBALA heeft kennis en ervaring met detoxificatie processen en herstel o.a. bij intoxicaties met zware metalen, arseen, etc. Wij helpen u graag:

Preventief

  • Jaarlijkse screening van uw medewerkers op aanwezigheid van giftige stoffen in het lichaam
  • Bij vaststelling van te hoge concentraties begeleiding van detoxificatie om giftige stoffen uit het lichaam te verwijderen.
  • Inzicht welke maatregelen in voeding en leefstijl ophoping van giftige stoffen kunnen beperken

Bij een calamiteit

  • Screening op aanwezigheid van de giftige stoffen die tijdens de calamiteit zijn vrijgekomen
  • Analyse van symptomen
  • Plan van aanpak voor herstel van symptomen
  • Begeleiding detoxificatie

Het resultaat

  • Minder ziekteverzuim
  • Betere productiviteit en alertheid
  • Verbetering duurzame inzetbaarheid personeel

Meer over detoxificatie van werknemers

Wilt u meer weten over effecten van het werken met giftige stoffen en de gevolgen voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Neem dan vrijblijvend contact op.