Case Study Frequent Verzuim: preventie voorkomt langdurig verzuim

Frequent Verzuim

Frequent verzuim is risicovol voor zowel werkgever als werknemer. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat van de werknemers die zich meer dan 4x per jaar ziek melden binnen 4 jaar 50 % in langdurig verzuim vervalt. Bovendien heeft 61 % het jaar daarop opnieuw kans op frequent verzuim. Ontslag vanwege frequent verzuim blijkt in de praktijk zeer lastig. In de tot op heden bekende casussen wordt een verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter afgewezen. Door de ondersteuning van COBALA met Personalised Integrative Care® nam de participatie in eigen arbeid toe van 60 % naar 98 %

 • De afgelopen 3 jaren was sprake van een gemiddeld verzuim van de deelnemende werknemers van 40 %
 • Alle werknemers zijn langer dan 5 jaar in vaste dienst met een goede staat van dienst
 • De redenen van verzuim was bij de werknemers verschillend
 • Culturele achtergronden varieerden. Leeftijd tussen 28-55 jaar.
 • Werknemers vervullen een representatieve functie en zijn in direct contact met klanten.
 • Organisatie betreft 24/7 Retail. 67 % werkt in ploegendienst

Verwijzing naar COBALA

 • Werkgever heeft via het netwerk kennis genomen van COBALA en stelt werknemers voor een programma Master Your Health te volgen
 • Na 6 weken begeleiding is de uitstraling van werknemers positiever, energieniveau
 • toegenomen en fysiek en mentaal functioneren zijn verbeterd.
 • Werknemers zijn in staat om onregelmatige diensten te draaien
 • Tijdens 150 dagen begeleiding inclusief winterperiode met een landelijke griepepidemie van 15 weken is het gemiddeld ziekteverzuim gereduceerd tot gemiddeld 1,3 %
 • De ROI tijdens op korte en lange termijn is positief voor de organisatie en de maatschappij</li.
 • Werknemers en werkgever beoordelen de begeleiding door COBALA als uitstekend.

Persoonlijke veerkracht

Vóór (rode lijn), na 100 dagen (licht groene lijn) en na 150 dagen begeleiding (donker groene lijn). Gedurende de 150 dagen begeleiding verbetert de totale persoonlijke veerkracht van 70 % naar 94 %.

Meer informatie?

Herkent u het probleem van frequent verzuim en heeft u interesse in de methode van Cobala voor uw organisatie?