Case Study met diagnose Prikkelbare Darm Syndroom

Ongeveer 10-30 % van de bevolking leidt aan een Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). 10-50 % van de mensen die aan PDS lijden bezoeken een huisarts en ongeveer 17-30 % een specialist. De impact voor Mary, haar familie, de organisatie en de samenleving is groot. Door effectieve interventies kunnen aanzienlijke voordelen bereikt worden.

  • Mary, een professional op academisch niveau heeft al enkele jaren last van buikpijn, vermoeidheid, emotionele disbalans en slapeloosheid.
  • Ieder jaren namen haar klachten toe. Ze gebruikte pijnstillers om te kunnen blijven werken. Vaak was ze te ziek om naar het werk te gaan.
  • Artsen en specialisten konden geen bijzonderheden vinden. Het advies was om beter te leren omgaan met stress op het werk.
  • Mary maakte zich in toenemende mate zorgen over haar gezondheid zowel fysiek als mentaal. Haar sociale leven was tot een minimum van een aantal vrienden beperkt.

Verwijzing naar COBALA

  • Mary werd door een deskundige op het gebied van voeding en immuniteit doorverwezen naar COBALA voor begeleiding.
  • COBALA adviseerde een Master Your Health Programma met persoonsgerichte voeding en leefstijl.
  • Sinds de start van het programma werd een lichte verbetering waargenomen en was er minder verzuim.
  • Langzaam verdwenen buikklachten, emotionele disbalans en slapeloosheid. Na 6 weken begeleiding werd gestopt mijn pijnstillers. Na 4 maanden begeleiding was er geen verzuim meer.
  • Na 6 maanden was haar energieniveau, fysieke en mentale conditie hoger dan de jaren ervoor. Ze kreeg weer vertrouwen in haar lichaam. Ze kreeg inzicht hoe een optimale voeding en leefstijl per persoon verschillend kan zijn en afhankelijk is van de situatie in het werk en privé.

Het herstel van personen als Mary heeft een grote sociale en economische impact. Onder Risicomanagement en sociale impact treft u meer informatie. Zonder de begeleiding door COBALA was Mary op termijn in het langdurig verzuim en waarschijnlijk in de WIA terecht gekomen (door linken)

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze casus of herkent u problemen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.