‘De uitdaging is om mensen met langdurig verzuim weer terug te krijgen in hun oude baan’

Carla Peeters is in de zorgsector vooral bekend als bestuurder ad interim. In augustus 2015 heeft ze het roer omgegooid en onderneemt ze met haar organisatie COBALA. Het bureau heeft als doel om veerkracht te verhogen en langdurig zieken weer permanent op de rit krijgen. ‘Met name in de zorgsector, want daar is chronisch verzuim een van de meest hardnekkige problemen.’

U put met uw revalidatieprogramma uit eigen ervaring?

‘Dat klopt. Enerzijds weet ik als voormalig zorgbestuurder hoe je kunt presteren onder hoge druk en wat speelt binnen veel instellingen De zware druk waar de voornamelijk vrouwelijke zorgprofessionals onder staan is mij bekend. Veel van hen zijn naast hun veeleisende zorgbaan ook nog mantelzorger. En door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, complexere ziektebeelden van cliënten  en onderbezetting in combinatie met de opkomst van zelfsturende teams, wordt voor veel van hen de druk te groot. Als je dan niet voldoende veerkracht hebt en niet in balans bent, ga je over de eigen grenzen heen. Anderzijds heb ik persoonlijk ervaring gehad met herstel na ziekte. Ik weet dus hoe het is om voor een periode buiten spel te staan en weer op te moeten klimmen. Nu is ons programma uiteraard niet alleen gebaseerd op eigen ervaringen. We maken gebruik van allerlei wetenschappelijk gegronde methodes. We werken o.a. samen met een CCKL gecertificeerd laboratorium en een uitgebreide anamnese om het leefpatroon van mensen te onderzoeken. En  wij werken samen met een arts met 20 jaar specialisatie in voeding. Zelf ben ik gepromoveerd in de immunologie en opgeleid in de medische laboratorium diagnostiek aangevuld met o.a. opleidingen op het gebied van personalised nutrition. Samen met de deelnemer aan het programma wordt een op maat plan van aanpak opgesteld voor het versterken van veerkracht en re-integratie.

https://i0.wp.com/goodcarefeelsbetter.com/wp-content/uploads/2017/02/langdurig-verzuim-foto-spiraal-500.jpg?resize=500%2C328

Hoe groot zijn de problemen wat betreft langdurig verzuim in de zorg?

‘Van oudsher is het ziekteverzuim hoog in de zorg. Alleen in het onderwijs ligt dat percentage hoger. Maar de laatste tijd zie je in bijna alle branches een toename van deze problematiek. Maatschappij breed zien we dat vrouwen vaker chronisch ziek zijn dan mannen. En in de zorg werken nu eenmaal veel meer vrouwen. Dan neemt de gemiddelde leeftijd ook nog eens toe en daarmee het aantal chronisch zieken. Bij een toenemende leeftijd wordt de kans dat een van de medewerkers op een afdeling een chronische ziekte heeft dus groter. Onze uitdaging is om die mensen weer terug te krijgen in dezelfde baan. Dat is lastig. Zo worden mensen met ernstige rugklachten over het algemeen na revalidatie niet in de zorg ingezet maar in de overhead of via outplacement bij een ander bedrijf, waar men niet hoeft te tillen. Maar aan het aantal kantoorbanen binnen instellingen is ook een limiet en outplacement lukt maar beperkt. Dus wij maken ons er hard voor om de veerkracht van mensen te verhogen en er voor te zorgen dat ze terug kunnen keren in hun oude functie. En ze de tools mee te geven dat ze dat werk ook op de lange termijn kunnen blijven doen.’ Zo kunnen ze werk blijven doen waar hun hart ligt en wordt het te kort aan deskundig personeel in de zorgsector opgelost.’

Wat is daar voor nodig?

‘Dat is voor iedere persoon weer anders. Wie zien veel co-morbiditeit met combinaties van verschillende klachten. Wij letten heel erg op goede nachtrust, voldoende beweging en een goed op de persoon afgestemd eetpatroon. Daarmee kun je al heel veel bereiken in het verhogen van de veerkracht. Maar we leren mensen ook herkennen wat hun grenzen zijn en om deze grenzen te bewaken op de werkvloer. Zeker als je in een zelfsturend team zit is dat wel eens lastig. Voor zorgmedewerkers die over het algemeen gewend zijn om voor de ander te zorgen en niet snel ‘nee’ zullen zeggen is dit een extra uitdaging. Dat kan immers ten koste gaan van collega’s en cliënten.’

Wat kunnen tenslotte zorgbestuurders doen om verzuim te verminderen?

‘Voorkomen is uiteraard beter dan genezen dus preventie is belangrijk. Daarom bieden wij ook preventieve programma’s aan om persoonlijke veerkracht en dus organisatie veerkracht te bevorderen. Het is heel belangrijk dat het management aandacht heeft voor werkdruk en gezondheid van de medewerkers. De human factor in een organisatie wordt in deze tijden nog wel eens over het hoofd gezien. Gelukkig zijn mensen die in de zorg werken vaak intrinsiek sterk gemotiveerd, en willen zij het liefst terugkeren in eigen werk dus lukt het ons om met die motivatie de veerkracht van mensen weer te versterken.’


Dit artikel is eerder gepubliceerd op Zorgvisie.nl 

Auteur: Wouter van den Elsen, Redacteur care
Foto: Rick Ligthelm

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *