Toom virus in door scholen te openen

Publicatie in Trouw 21 April 2020

De vraag om een besluit voor het heropenen van de maatschappij leeft bij velen. Feitelijke gegevens en wetenschappelijk onderzoek onderbouwen een besluit om de scholen vanaf 4 mei te openen.

Sinds een week zien we een sterke daling in het aantal opnames van mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis en op de intensive care. Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt met griepverschijnselen lag vorige week onder de epidemiegrens van 58 per 100.000 inwoners. Het verloop van de epidemie vertoont in China, Italië en Zuid-Korea een zogenoemde bell shape, de klokvorm. Net als andere griepvirussen. De kritische grens van duizend mensen met ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) op de intensive care kan voor 28 april verwacht worden.

Beperkte risico’s

Uit een overzichtsstudie over de verspreiding van griepvirussen tijdens een epidemie of pandemie, blijkt dat er onvoldoende bewijs is voor social distancing voor het verminderen van de verspreiding. Frequent handen wassen en thuisblijven wanneer je ziek bent is wel belangrijk. Covid-19 is ook geen contactbesmetting, toonde recent onderzoek door de Duitse hoogleraar Hendrik Streeck aan. Dit betekent dat het virus niet wordt overgedragen via oppervlakten als gsm, deurklink en speelgoed. Alleen wanneer iemand hoest in zijn hand, de deurklink vastpakt en meteen daarna een andere persoon de deurklink vastpakt, bestaat een risico op besmetting. Voor scholen met kleine kinderen zou dit mogelijk een risico zijn, maar volgens Maria Van Kerkhove, epidemioloog en de technical lead van de Covid-19 outbreak van de WHO, is er geen enkele situatie gevonden waarin een kind de oorzaak was van een corona-infectie bij een van de ouders. Het kind kan wel besmet worden door de ouders en vertoont over het algemeen milde klachten. Dit betekent dat ook de besmetting van kinderen naar leraren of andersom een beperkt risico is. Tot op heden zijn in de westerse maatschappij geen ernstig zieke kinderen met Covid-19 zonder ernstige onderliggende ziekten gemeld.

Recent onderzoek van Yale-immunobiologe Miyu Moriyama toont aan dat dit coronavirus evenals andere griepvirussen seizoensgebonden is. Hogere temperatuur en luchtvochtigheid blijken het immuunsysteem te activeren. Ook in Nederland wordt een sterke daling gezien bij de toename van de temperatuur.

Gezonde leerkrachten

Slechts bij circa 1 procent van de mensen met ernstige verschijnselen van Covid-19 is geen onderliggende ziekte gevonden. De ontwikkeling naar ARDS komt vooral voor bij ouderen met één of meer chronische ziekten. Dit is vergelijkbaar met de risicogroepen voor het ontwikkelen van ARDS door besmetting met een influenzavirus.

Wanneer de lockdown langer aangehouden wordt kunnen de stress, onzekerheid en angst voor ouders en kinderen toenemen. Voor eenoudergezinnen, gezinnen met beperkte ruimte, ouders met nachtdiensten en mensen uit de zorgsector is het een enorme opgave om én de kinderen te helpen met school én werk te blijven volhouden. Huiselijk geweld is een groeiend probleem. De Britse hoogleraar immunologie Daniel Davis schrijft in zijn boek ‘Immuun’ over stress en immuniteit. Zo blijkt een oudere met een partner met dementie minder goed te reageren op een griepvaccinatie. Voor iedereen is het belangrijk chronische stress te voorkomen, om toekomstige infecties met virussen tijdig in toom te houden. Het openstellen van de scholen en kinderdagverblijven is een belangrijke eerste stap om dit te bereiken en de maatschappij weer open te stellen.

https://www.trouw.nl/opinie/toom-het-coronavirus-in-juist-door-scholen-te-openen~bf7bca31/