Preventieakkoord; Wat zijn de consequenties voor uw bedrijf?

Professor Wientjes en Gezondheidsraad adviseren focus op preventie.

De afgelopen 10 jaren stijgen de zorgkosten harder dan de stijging van het BBP (Bruto Binnenlands Product). De voorspelling is dat de zorgkosten in 2040 31 % van het BBP bedraagt. Dit als gevolg van de vergrijzing, stijging van het aantal mensen met chronische ziekten, technologische ontwikkelingen en ontwikkeling van dure medicijnen. Volgens de EU wordt gemiddeld 75 % van de zorgkosten besteed aan chronische ziekten en slechts 3 % aan preventie. Terwijl het merendeel van de chronische ziekten te voorkomen is. In oktober adviseerden de Gezondheidsraad voor meer onderzoek naar preventie en professor Wientjes om te komen tot een preventieakkoord tussen ondermeer SER, vakbonden, zorgverzekeraars en wellicht uw bedrijf. Lees het persbericht.


Hoe preventie effectief vorm te geven?

Professor Wientjes adviseert in de NPHF lezing van 17 oktober jl. om te komen tot een preventieakkoord waarin bedrijven en andere betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen. En daarnaast dat mensen en organisaties die zich inzetten voor een betere gezondheid een economisch rendement ondervinden. In dezelfde week komt de Gezondheidsraad met een pleidooi voor meer onderzoek naar preventie door de UMC’s. Het is voor iedereen positief dat deze adviezen tot stand gekomen zijn. Echter, alvorens deze voorgestelde maatregelen geëffectueerd zijn en resultaten van onderzoeken beschikbaar zijn, zijn we minimaal een jaar of twee jaar verder.

Programma’s in organisaties voor het verhogen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hebben tot op heden nog onvoldoende resultaat opgeleverd in de preventie van chronische ziekten. Bij ongewijzigd beleid hebben we in 2030 in Nederland te maken met 7 miljoen mensen met chronische ziekten. Dit kost de samenleving en bedrijven veel geld. Geld dat anders besteed kan worden wanneer we tot een gezondere samenleving kunnen komen. Iedereen is het er over eens er is nog veel te winnen door preventie.

preventieakkoord bedrijven

Ondernemers die leiderschap tonen voor preventie, dragen bij aan een betere wereld.

Ik hoop dat elke ondernemer zich realiseert welke positieve bijdrage hij/zij kan leveren aan een gezondere toekomst waardoor de stijgende trend van chronische ziekten kan worden afgebogen. En tegelijkertijd het economisch resultaat van zijn bedrijf beter wordt.

  • De benodigde investeringen zijn beperkt.
  • Aandacht voor wie de medewerker is en wat er bij hem of haar leeft
  • Korte en effectieve vergaderingen
  • Gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant
  • Na de lunch een wandeling in de buitenlucht
  • Schone en verse lucht; O2 rijke groene planten
  • Het drinken van voldoende water

Simpel, Effectief en Duurzaam

De maatregelen zijn Simpel, Effectief en Duurzaam. Het resultaat minder kosten aan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en meer geld voor opleiding en innovatie; Een creatief en bloeiend bedrijf waar jong en oud graag willen werken. Ik zie vanuit het perspectief van bedrijven geen reden om te wachten op een ondertekend preventieakkoord of resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijke publicaties onderbouwen het effect van elk van bovenstaande maatregelen. De business case is positief. Reden te meer om direct van start te gaan.


Over COBALA | Good Care Feels Better

COBALA begeleidt voor organisaties langdurig zieke medewerkers om re-integratie in eigen werk te realiseren. De unieke persoonsgerichte integratieve aanpak kan zowel preventief als voor chronische ziekten worden ingezet. Ook als particulier kunt u bij COBALA terecht.

Neem contact op 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *