Toxische stoffen voor kinderen mogelijk gevaarlijker dan een virus

Tijdens de pandemie zijn kinderen door de verplichte maatregelen blootgesteld aan toxische stoffen die zijn aangetroffen in mondkapjes, handgels, desinfectie sprays en testen. Al voor de pandemie concludeerde de WHO dat veelvuldig contact met toxische stoffen een van de belangrijkste oorzaken van onbedoelde schade bij kinderen is. Blootstelling aan toxische stoffen kan de kans op infectie- en chronische ziekten (longziekten, hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas en kanker) verhogen. Echter, voorafgaand aan de implementatie van de pandemische maatregelen waarbij kinderen blootgesteld worden aan een hogere dosis toxische stoffen is geen risk-benefit analyse voor kinderen en zwangere vrouwen uitgevoerd. Onomstotelijk bewijs dat de maatregelen toegevoegde waarde hebben in het voorkomen van virale infecties (positieve testen) is er niet. Door onderzoek is inmiddels bevestigd dat kinderen het virus nauwelijks overdragen. Bovendien is de kans op een ernstige vorm van Covid-19 voor gezonde kinderen zeer laag. Nu de maatregelen in veel landen zijn losgelaten is een onderzoek naar de mate van blootstelling aan toxische stoffen en de daaraan verbonden schade gewenst.

toxische stoffen kinderen corona

Toxische stoffen een bekend risico voor de gezondheid

De laatste 50 jaar zijn meer dan 100.000 synthetische stoffen ontwikkeld en vrijgegeven voor gebruik, terwijl er vaak maar beperkte kennis is hoe de stoffen zich zullen gedragen in water, lucht en bodem. Zo duurde het jaren voordat de mogelijke link tussen pesticidengebruik door boeren en ziekten als kanker en Parkinson werkelijk erkend werden. In toenemende mate wordt door onderzoekers aandacht gevraagd voor de gevaren van PFAS (Per en Poly Fluoro alkyl substances) en PCB’s (Plychlorobiferyl), de zogenaamde endocriene verstoorders, op de gezondheid. In het boek “Our Stolen Future” Are we threatening Fertility, Intelligence and Survival?” van Colborn et al., wordt de verstorende invloed van deze stoffen op chemische signaleringsroutes in het lichaam toegelicht. Door het toenemend gebruik van toxische stoffen kunnen in het bloed van mensen zware metalen en/of chloor, broom of fluor gekoppelde eiwitten aangetoond worden. Recent zijn door Nederlandse onderzoekers voor het eerst microplastics in het bloed aangetoond. Al eerder werden microplastics aangetoond in zeedieren.

Pandemische maatregelen leiden tot stapeling van toxische stoffen

”Tijdens de pandemie zijn wereldwijd miljarden euro’s uitgegeven aan ineffectieve mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen die grotendeels afkomstig zijn van Chinese bedrijven die eerder niet bestonden.”

Tijdens de pandemie zijn wereldwijd miljarden euro’s uitgegeven aan ineffectieve mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen die grotendeels afkomstig zijn van Chinese bedrijven die eerder niet bestonden. Het is onbekend welke toxische stoffen werden toegevoegd. Stoffen als titaniumdioxide, grafeenoxide, zilver, natriumazide, ethanol, methanol en polypropyleen vezels zijn in de gebruikte materialen voor verplichte maatregelen aangetroffen. In Nederland, Duitsland en Canada zijn mondkapjes met de aanwezigheid van grafeenoxide van de markt gehaald. In België werd door Sciensano titaniumdioxide in 24 verschillende mondkapjes boven de toelaatbare grens aangetroffen maar deze werden niet van de markt gehaald. Het RIVM rapport van 2 november 2021 concludeert dat de veiligheid van mondkapjes niet gegarandeerd kan worden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is tijdens de pandemie de biohazard tweemaal zo groot geworden, waarvan een derde deel niet op de juiste wijze kon worden afgevoerd.

Blootstelling toxische stoffen voor kinderen en zwangere vrouwen groter risico

Kinderen zijn minder in staat om toxische stoffen af te breken en/of uit te scheiden. Zelfs lage concentraties van bepaalde stoffen kunnen afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het kind levenslang gevolgen hebben. Een verband tussen de stijging van chronische kinderziekten zoals kinderkanker, stagneren van neurologische ontwikkelingen en een verstoord vetmetabolisme wordt o.a. door het US National Institute of Academic Sciences erkent. Blootstelling aan toxische stoffen kan de darmflora veranderen en tot een uitputting van lever, nieren, longen en het hart leiden. De invloed van toxische stoffen op de darmflora, darmpermeabiliteit en het immuunsysteem waardoor systemische ontstekingen, mutaties en andere overerfbare (epi)genetische veranderingen kunnen optreden, kan niet langer ontkend worden. Verstoringen in de darmflora maken kinderen en jongvolwassenen bevattelijker voor ontstekingen, infecties, chronische ziekten en kan de immuunrespons op vaccinaties doen wijzigen. Casestudies van mensen met acute reacties bij gebruik van mondkapjes zijn beschreven. Kennis en openheid aan de burger over eventuele synergetische of een potentierende werking van veel voorkomende toxische stoffen op het immuunsysteem zijn belangrijk.

Pandemische maatregelen verzwakken immuunsysteem kinderen

Gezonde kinderen beschikken over een goed werkend immuunsysteem dat in staat is om een robuuste en langdurige natuurlijke immuniteit tegen virussen en bacteriën te ontwikkelen en de ontwikkeling van chronische ziekten te voorkomen. Door de lockdowns zijn kinderen en jongeren de afgelopen twee jaren meer dan voorheen blootgesteld aan angst en stress, waardoor hun mentale en fysieke gezondheid zijn verminderd. In Engeland wordt sinds de tweede helft 2021 50 % toename van kinderen bij de voedselbank gezien. Ook kan niet langer aan alle noodzakelijke voedingsstoffen in de voedselpakketten voor hun ontwikkeling voldaan worden. Uit studies is gebleken dat de gevolgen van de Nederlandse hongerwinter door (epi)genetische wijzigingen generaties lang kunnen worden doorgegeven. De combinatie van deze factoren met een overmaat aan toxische stoffen waar kinderen aan blootgesteld, zijn vormen een realistisch risico voor de kwaliteit van leven, welzijn en toekomstig arbeidsvermogen tijdens het ouder worden. Nog meer vragen ontstaan bij een algemene waarneming dat de gezondheid en ontwikkeling van kinderen stagneren. Zo blijkt Long Covid mogelijk niet een gevolg te zijn van een SARS-COV-2 infectie omdat kinderen die de infectie niet hebben doorgemaakt vergelijkbare symptomen vertonen. Een andere onderzoeksgroep beschreef het fenomeen pandemisch brein: neurale ontstekingen in niet geïnfecteerde individuen tijdens de Covid19 pandemie. Steeds meer signalen waarvan de oorzaak nog onduidelijk is. Dit noopt tot het stellen van vragen en het achterhalen van de oorzaak.

Kinderen hebben recht op maximale gezondheidswinst

Hoewel het nog onduidelijk is wat de oorzaak is van de ontstekingen en een overactief immuunsysteem, oververmoeidheid, verlies van kracht en interesse, kan niet uitgesloten worden dat de hogere mate van blootstelling en een combinatie van verschillende toxische stoffen een rol kunnen spelen. Een gedegen risk-benefit analyse van de toegepaste en verplichte maatregelen voor kinderen, jongeren en zwangere vrouwen is nodig om te voorkomen dat in de toekomst schadelijke acties worden herhaald. Juist omdat een recent onderzoek van het NIVEL een relatie legt tussen blootstelling aan schadelijke stoffen en luchtwegklachten van mensen met een longziekte. Indien schadelijke effecten door de pandemische maatregelen kunnen worden aangetoond, is een door de overheid gefinancierd herstelprogramma voor diegene die dat nodig hebben op zijn plaats. Pas dan is sprake van een strategie voor de preventie van infectieziekten en chronische ziekten en gezond oud worden. Onnodige ziektelast van deze en toekomstige generaties kan zo voorkomen worden.

Gepbliceerd op: https://www.bloom.be/nieuws/corona/toxische-stoffen-kinderen-gevaarlijker-virus

Dit is een Nederlandstalige samenvatting van het artikel “Have the children been poisoned?

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *